Håndteringen af affald

De fleste mennesker tror, at det er de offentlige myndigheder eller affaldsselskaberne, der har ansvaret for at holde gaderne rene. Men vi spiller alle en rolle i at holde vores samfund rent og fri for affald.

Der er mange måder at hjælpe med at holde gaderne rene på. En måde er at samle affald op, når du ser det. Dette kan gøres af dig selv eller som en del af en samfundsgruppe. En anden måde at hjælpe på er ved at sørge for, at dit eget affald bliver bortskaffet korrekt. Det betyder, at du skal lægge det i en skraldespand eller genbrugsspand i stedet for at efterlade det på jorden.

Du kan også hjælpe ved ikke selv at smide affald. Og hvis du ser andre mennesker, der smider affald, kan du høfligt bede dem om at stop.

Hvis vi alle gør vores del, kan vi gøre en forskel og holde vores gader rene. Dette vil både bidrage til et sundere miljø, såvel som at det vil se langt renere og bekvemmeligt ud for det blotte øje.

admin

admin

Top